plusFactor – kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennus

Työhyvinvoinnin loikka mahdollistaa tuottavuusloikan. Oletko ajatellut, että oma työhyvinvointisi ja työyhteisösi hyvinvointi määrittävät, millaisen loikan otatte tänä vuonna liiketoiminnassa?

Työhyvinvointi on moniulotteinen asia ja toisaalta hyvin yksinkertainen: pidät huolta itsestäsi ja toisista. Toisaalta siinä on kysymys myös pitkälti johtamisesta. Moderni johtamistutkimus tarkastelee johtamista yksilönäkökulman sijaan johtajien ja alaisten vuorovaikutusprosessina. Kun aiemmin keskityttiin johtajan piirteisiin tai taitoihin, huomio kiinnittyykin nyt vuorovaikutussuhteisiin. Johtajuutta ei olisi ilman johdettavia.

Tässä ohjelmassa lähdetään liikkeelle kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin käsitteestä ja luodaan yhdessä jokaiselle henkilökohtainen hyvinvointistrategia. Kehitämme hyvinvointia tukevan ajattelutaidon lisäksi myös omaa itsetuntemustamme ja taitoa toimia vuorovaikutussuhteessa. Luottamus ja innostamisen taito ovat myös tämän päivän uudistavaa johtajuutta.

Päätämme työhyvinvoinnin valmennuksen Rokuan voimaannuttavissa maisemissa marraskuussa. Olemme valmiita siirtymään uuteen vuoteen uusin ajatuksin.

Elämme työelämässä sukupolvenvaihdoksen aikaa. Suuret ikäpolvet väistyvät ja on aika uudistaa myös johtamista. Tervetuloa uudistamaan käsityksiäsi johtajuudesta ja luomaan yhdessä hyvinvointia!

Kohderyhmä

Ohjelman kohderyhmänä ovat yrittäjinä ja esimiestehtävissä toimivat naiset.

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.