plusFactor – kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennus

Työhyvinvoinnin loikka mahdollistaa tuottavuusloikan. Oletko ajatellut, että oma työhyvinvointisi ja työyhteisösi hyvinvointi määrittävät, millaisen loikan otatte tänä vuonna liiketoiminnassa?

Työhyvinvointi on moniulotteinen asia ja toisaalta hyvin yksinkertainen: pidät huolta itsestäsi ja toisista. Toisaalta siinä on kysymys myös pitkälti johtamisesta. Moderni johtamistutkimus tarkastelee johtamista yksilönäkökulman sijaan johtajien ja alaisten vuorovaikutusprosessina. Kun aiemmin keskityttiin johtajan piirteisiin tai taitoihin, huomio kiinnittyykin nyt vuorovaikutussuhteisiin. Johtajuutta ei olisi ilman johdettavia.

Tässä ohjelmassa lähdetään liikkeelle kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin käsitteestä ja luodaan yhdessä jokaiselle henkilökohtainen hyvinvointistrategia. Kehitämme hyvinvointia tukevan ajattelutaidon lisäksi myös omaa itsetuntemustamme ja taitoa toimia vuorovaikutussuhteessa. Luottamus ja innostamisen taito ovat myös tämän päivän uudistavaa johtajuutta.

Päätämme työhyvinvoinnin valmennuksen Rokuan voimaannuttavissa maisemissa marraskuussa. Olemme valmiita siirtymään uuteen vuoteen uusin ajatuksin.

Elämme työelämässä sukupolvenvaihdoksen aikaa. Suuret ikäpolvet väistyvät ja on aika uudistaa myös johtamista. Tervetuloa uudistamaan käsityksiäsi johtajuudesta ja luomaan yhdessä hyvinvointia!

Kohderyhmä

Ohjelman kohderyhmänä ovat yrittäjinä ja esimiestehtävissä toimivat naiset.

Aikataulu, opintojen laajuus ja hinta

plusfactor-ohjelma käynnistyy 2.3.2016. Ohjelman voi suorittaa työn ohessa ja se sisältää 20 lähikoulutuspäivää. Koulutus toteutetaan iltakoulutuksessa neljänä iltana kuukaudessa. Lisäksi toteutetaan hyvinvointiviikonloppu Rokualla marraskuussa 2016.

Kokonaisuuteen kuuluu itsensä ja muiden sparraamista, parivalmennusta, oppimistehtäviä sekä omaa hyvinvointia tukeva oppimispäiväkirja. Tätä prosessia tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella. Opintokokonaisuus on 15 opintopistettä.

Ohjelman hinta on 350 euroa.

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen on päättynyt.