Upeat asiantuntijamme

visionFactorin asiantuntijoina ja kouluttajina toimii upea joukko Suomen parhaita vastuullisuuden teeman osaajia. Jopa kahdeksan heistä on kirjoittanut aiheesta kirjan tai tehnyt siitä väitöstutkimuksensa, joten mielenkiintoisten ja innostavien keskustelujen ja pohdintojen pohja on valmis!

Tutustu jo nyt joihinkin osaaviin ja innostaviin kouluttajiimme:

Aija_Barlund.jpgAija Bärlund

Aija Bärlund Oy Ab | Yrittäjä, johtamisen ja liiketoiminnan kehittäjä

Aija Bärlund keskittyy auttamaan yrityksiä ja organisaatioita maineen johtamisessa ja yrityksen arvon kasvattamisessa. Aija työskentelee hallitus-, hallintoneuvosto- ja neuvonantotehtävissä liikkeenjohdon konsultointiyrityksissä (brändit ja strategiat) sekä vakuutus- ja hoivabisneksessä. 

Aijalla on yli 20 vuoden kokemus yritysten kehitys- ja kansainvälistämistehtävistä. Hän on johtanut konsultti- ja analyytikkotiimejä, myyntiä, markkinointia, markkinointiviestintää, tuote- ja teknologiakehitystä, verkottumista ja strategisia kumppanuuksia sekä valmistellut sijoituspäätöksiä. Aija on ollut myös start-up-yritysten kansainvälistymisen tukena ja auttanut useita suomalaisia yrityksiä tehostamaan toimintaansa kansainvälisesti muun muassa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa. 

Julkaisut

 • Kestävä johtajuus - Bisneksen uusi elinehto, Bärlund, Perko, 2013 Talentum
 • Voittajajohtoryhmät - seitsemän askelta tulevaisuuden menestyjäksi, Åhman, Bärlund, Vatanen, 2007 WsoyPRO
 • Suomalaisen johtamisen tulevaisuus, Åhman, Bärlund, 2005 Hunting Minds

Jaana_Haapala-Laiho.jpgJaana Haapala

Folk Finland ja Funck Helsinki | strategi, partner 

Jaanan kiinnostuksen kohteena ovat vastuullisuuden edistäminen liiketoiminnassa ja kulutuskäyttäytymisessä, palvelumuotoilu, asiakaslähtöiset strategiat ja sosiaalinen markkinointi. Markkinoinnin moniosaaja Haapala on matkasaarnannut yrityksissä tulevaisuuden kuluttajasta Omatuntotalous-kirjansa kanssa. Hän on todennut, että omatunto tulee ostoskoriin. 

Kirja sai Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n Hopeasulka-tunnustuksen. Kuluttajien arvomaailman ja vastuullisen yritystoiminnan yhdistäminen ovat tässä ja nyt.

Kirjat

 • Omatuntotalous (Jaana Haapala, Leena Aavameri. 2008.)

Erika_Heiskanen.jpgErika Heiskanen

Juuriharja Consulting Group Oy | psykologi, toimitusjohtaja

Erika on erikoistunut eettisen johtamisen vahvistamiseen ja organisaation rakenteellisen sekä kulttuurisen eettisyyden kehittämiseen perustamassaan Juuriharja Constulting Group Oyssä. Juuriharja on uraauurtavia toimijoita vastuullisen johtajuuden edistämisessä Suomessa ja asiantuntemuksensa lisäksi tunnettu käytännönläheisestä työotteestaan. 

Erikan johdolla jäsennetään mm. mitä hyötyä eettisestä johtamisesta on johtajalle itselleen sekä koko organisaatiolle ja miten eettisyyttä voisi kehittää. Millaisia menetelmiä, ohjeita ja raportointimenetelmiä yrityksellä voi olla käytettävissään, jotta se saavuttaisi tavoitteensa? 

Kirjat

 • Eettinen johtaminen – tie kestävään menestykseen (Erika Heiskanen, Jari Salo. 2007.) 
 • Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä (Tapio Aaltonen, Erika Heiskanen, Pekka Innanen. 2003.)

anne_keranen.jpgAnne Keränen

Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu | Lehtori

KTT Anne Keränen on työskennellyt aikaisemmin henkilöstöjohtamisen asiantuntija- ja esimiestehtävissä teknologiayrityksissä.

Hän on tutkinut useiden vuosien ajan vastuullisuutta johtamisessa ja liiketoiminnassa ja väitteli aiheesta viime vuonna. Nykyisin hän toimii lehtorina sekä jatkaa myös vastuullisen johtamisen tutkimusta Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulussa Martti Ahtisaari Instituutissa.

Anne johdattaa osallistujat vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuteen ja sen käsitteisiin. Anne myös ohjaa ja opastaa koko koulutuksen ajan opiskelijoiden kehitystöitä jämäkästi silkkihansikkain aina maaliin asti.

Anna-Maija_Lamsa.jpgAnna-Maija Lämsä

Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu | professori

KTT Anna-Maija Lämsä on henkilöstöjohtamisen professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimusalueensa ovat johtamis- ja organisaatioetiikka sekä johtamisurat ja johtajuus sukupuolen näkökulmasta. Hän on saanut useita kunniamainintoja ja palkintoja tutkimuksestaan sekä Suomessa että ulkomailla. Parhaillaan Anna-Maija Lamsa johtaa Organisational ethics, Leadership and HRM (ETHOS) -tutkimusryhmää.

visionFactor-ohjelmassa Anna-Maijan kanssa pohditaan eettisen johtamisen haasteita arjessa ja sitä miten organisaatiokulttuuria voidaan kehittää. Anna-Maijan johdolla fFactor-hankkeessa tehdään tutkimustyötä, jonka tavoitteena on kehittää vastuullisen johtajuuden arviointimenetelmää, johon myös ohjelmaan osallistuvat antavat oman panoksensa.

Kirjat

 • Organisaatiokäyttäytymisen perusteet (Anna-Maija Lämsä, Taru Päivike. 2013.)
 • Organisaatiokulttuurin eettisyys suomalaisten johtajien silmin (Maiju Kangas, Mari Huhtala, Anna-Maija Lämsä. 2010.)
 • Yritysetiikan ja johtajuuden suuntia (Outi Uusitalo, Anna-Maija Lämsä. 2005.)

Tuuli_Kaskinen.jpgTuuli Kaskinen

Toiminnanjohtaja, tutkija, Demos Helsinki

Tuuli Kaskinen on Demos Helsinki -ajatushautomon toiminnanjohtaja. Demoksen tavoitteena on synnyttä ajatuksia, jotka luovat muutosta. Demokseen otetaan yhteyttä, kun vanhat ratkaisumallit eivät riitä ja tarvitaan uutta. Demoksen työn ytimessä ovat laajapohjainen tulevaisuudentutkimus ja huipputieteen hyödyntäminen.

Tuuli on kauppatieteilijä, jonka erikoisaloja ovat tulevaisuuden liiketoimintastrategiat ja muutospolkujen rakentaminen. Tuulilla on yli 10 vuoden kokemus aikamme häijyjen ongelmien kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa niin yritysten, kansalaisjärjestöjen kuin hallinnonkin kanssa. 

Paivi_Lohikoski.jpgPäivi Lohikoski

Viestinnän asiantuntija ja kouluttaja, yliopistolehtori | Oulun yliopisto 

Päivi Lohikoski on virtuaalisten projektien viestinnän ja tietojohtamisen asiantuntija sekä e-learning opettaja. Päivi toimii myös cleantech-yritys Solvedissa virtuaalisen työn asiantuntijana ja Tervahiihdon viestintäjohtajana. Päivi on kirjoittanut luottamuksen rakentamisesta väitöskirjan, joka sai vuoden 2016 Academic Project Management Award -palkinnon.  

Päivillä on noin 15 vuoden kokemus asiantuntija- ja opetustehtävistä. Freelancer-yrittäjänä hän on toiminut kesästä 2015 saakka ja on tänä aikana tehnyt muun muassa viestinnän konsultointia ja sidosryhmäanalyyseja sekä suunnitellut E-Learning työtiloja ja niiden sisältöjä. Päivi on saanut myös tutkimuspalkintoja virtuaalisten projektien johtamista koskevista julkaisuistaan. Kouluttajana hän kannustaa koulutettavia ajattelemaan ja katsomaan asioita erilaisista näkökulmista. Jokainen koulutus on erilainen ja aina silmiä avaava kokemus. 

satu_natti.jpgSatu Nätti

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu | dosentti, KTT

Miten hyödynnät vastuullisuutta myynnissä ja markkinoinnissa ja viestit hyvistä ratkaisuistanne kaikille sidosryhmillenne? Miten integroit vastuullisuuden myyntiin ja markkinointiin? Miten herätät asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kiinnostuksen? Miten trendejä voisi tutkia ja hyödyntää?

Muun muassa näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin etsitään vastauksia Satun kanssa. Hänen opetus- ja tutkimustyönsä on keskittynyt Business-to-Business-markkinointiin ja -liiketoimintaverkostoihin. Näillä alueilla Satu on erityisesti tutkinut asiantuntijaorganisaatioiden asiakassuhteita, asiakastiedon hyödyntämistä asiakassuhteissa, yritysbrändäystä sekä verkostojen orkestrointia liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Satu on myös kokenut yritysten ja julkisorganisaatioiden kouluttaja asiakkuuksien ja verkostotoiminnan kehittämisen saralla.

Sanna_Oja.jpgSanna Oja

Oulun ammattikorkeakoulu, WWF | KTT, Huk. 

Sanna on johtamisen, työyhteisötaitojen ja yhteiskuntavastuun asiantuntija, jonka erityisen mielenkiinnon ja kehittämisprojektien kohteina ovat viime vuosina olleet vastuullisen johtajuuden kasvuprosessit ja vastuuviestintä sosiaalisessa mediassa.

 

Satu_Saarinen_Sirje_Nikulainen.jpg
Satu Saarinen ja
Sirje Nikulainen

Ikimuistoinen matka Kapkaupunkiin toteutetaan maaliskuussa 2017. Matkakohteena Kapkaupunki antaa mahdollisuuden nähdä konkreettisesti, mitä vastuullisuuden filosofia yrityksen toiminnassa tarkoittaa. Vierailut yrityksiin ja viinitiloille, seminaari paikallisen yliopiston kanssa sekä tutustuminen vapaaehtoistyöhön ja paikalliseen kulttuuriin antavat pohdittavaa pitkälle tulevaisuuteen.

Matkaevästystä ja Etelä-Afrikan asiantuntemustaan osallistujille jakavat kirkkoherra Satu Saarinen ja Kapkaupungissa toimiva yrittäjä Sirje Nikulainen, jotka molemmat toimivat myös matkan oppaina.

Tiina_Saukko.jpgTiina Saukko

Funzi Oy | konsultti

Kehitysmaaliiketoiminta on kasvava ala ja sen kautta kulkeutuvat rahavirrat ovat entistä suurempia. Uudet sukupolvet ovat tietoisempia ja kiinnostuneempia maailman tilasta kuin edeltäjänsä. Kannattavampia liiketoimintamalleja sosiaalisten ja ympäristövaikutusten alueella etsitään koko ajan. 

Vastuulliseen liiketoimintaan saadaan globaalia näkökulmaa niin luennoilla kuin opintomatkallakin. KTM Tiina Saukolla onkin vankka kokemus aiheesta toimittuaan Suomen World Vision -järjestön toiminnanjohtajana. Aiemman työuransa hän on tehnyt muun muassa Reilun kaupan edistämisen, lastensuojelun, koulutuspoliittisen vaikuttamisen ja viestinnän sekä varainhankinnan saralla. Hän on logistiikka-ekonomi, jonka intohimona on pelastaa maailma liiketoiminnan avulla.

Riitta_Viitala.jpgRiitta Viitala

Vaasan yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta | professori

Riitta Viitala työskentelee Vaasan yliopiston Johtamisen yksikössä yksikön vetäjänä ja johtamisen tutkimuksen professorina. Hänen tutkimustyönsä on keskittynyt osaamisen johtamiseen, johtajuuteen ja henkilöstöjohtamiseen. Hän on kirjoittanut aiheista myös useita liike-elämälle suunnattuja teoksia. Ennen akateemista uraansa Viitala työskenteli henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. 

visionFactorissa Riitan kanssa pohditaan kahden koulutuspäivän ajan sitä, miten yritys saadaan menestymään, toiminta onnistumaan ja organisaatio toimimaan. Parempi työhyvinvointi ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä.

Kirjat

 • Liiketoimintaosaaminen (Riitta Viitala, Eija Jylhä. 2014.) 
 • Henkilöstöjohtaminen – strateginen kilpailutekijä (Riitta Viitala. 2013.)