Koulutuksen sisältö

Vastuullisuus osana yrityksen strategiaa

 • Vastuullisuuden määrittely ja sen merkitys organisaation toiminnassa
 • Vastuullisuuden integrointi koko liiketoimintaan
 • Vastuullisuuden arvioinnin menetelmiä
 • Vastuullisuuden taloudelliset hyödyt pk-yritykselle

Vastuullisuuden viestintä, myynti ja markkinointi

 • Vastuullisuuden integrointi myyntiin ja markkinointiin
 • Vastuullisuuden ja arvojen viestintä ja vastuullinen brändi
 • Sujuva sidosryhmäyhteistyö

Vastuulliset HR-käytännöt ja johtaminen

 • Hyvä johtaminen ja vallankäyttö
 • Vastuullisen johtajuuden arviointi
 • Eettisesti haastavien tilanteiden kohtaaminen
 • Eettinen organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen
 • Oikeudenmukainen kohtelu työpaikalla ja sen yhteys työhyvinvointiin
 • Osaamisen ja muutoksen johtaminen
 • Hyvän hallinnointitavan periaatteet

Ympäristö ja kestävä kehitys

 • Kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuudet ja toimintatavat
 • Vastuullisen toiminnan arviointi- ja raportointimenetelmät
 • Vastuullinen hankintaketju

Kansainvälisyys ja globaalin toiminnan haasteet

Ohjelmaan kuuluu opintomatka, joka suuntautuu Kapkaupunkiin, Etelä-Afrikkaan. Ennen matkaa opinnoissa käsitellään kansainvälisen toiminnan mukanaan tuomia haasteita.

Matkan aikana osallistutaan teemaan liittyvään seminaariin, joka järjestään yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa. Lisäksi tutustutaan vapaaehtoistyöhön sekä paikallisiin ja suomalaisiin yrityksiin, joissa vastuullisuuden teema on merkittävä osa organisaation toimintafilosofiaa. Matka toteutetaan maaliskuussa 2017 ja se on omakustanteinen. Matka toteutetaan mikäli matkaan osallistujia on yli 12 henkilöä.